ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟN ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

Επικοινωνια

2η έκδοση, Ιανουάριος 2006

 

Εκδόσεις Τυπωθήτω/Gutenberg

Συγγραφείς

 

Δρ. Μιχάλης Βαζιργιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής, ΟΠΑ

E-mail: mvazirg@aueb.gr

 

Δρ. Μαρία Χαλκίδη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Διδάσκων Π.Δ. 407/80

Τμήμα Πληροφορικής, ΟΠΑ

E-mail: mhalk@aueb.gr