ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟN ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

2η έκδοση, Ιανουάριος 2006

 

Περιεχομενα

1ο ΜΕΡΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

3. ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

7. Τεχνικές ΟπτικHς Παρουσίασης των Μοντέλων Εξορυξης Δεδομενων

 

2ο ΜΕΡΟΣ

8. ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟΥ- ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

9. ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

10. ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙ - ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙ

11. ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

 

Εκδόσεις Τυπωθήτω/Gutenberg