ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟN ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

Σε ποιουσ Απευθυνεται

2η έκδοση, Ιανουάριος 2006

 

Εκδόσεις Τυπωθήτω/Gutenberg

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στην κοινότητα των ερευνητών και επαγγελματιών στο χώρο της πληροφορικής. Υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από διαφορετικές περιοχές οι οποίες εργάζονται εντατικά στην περιοχή της εξόρυξης δεδομένων (data mining and knowledge discovery). Οι κυριότερες από τις περιοχές αυτές είναι: Βάσεις Δεδομένων, Αλγόριθμοι, Τεχνητή Νοημοσύνη, Αναγνώριση Προτύπων, Πληροφοριακά Συστήματα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εγχειρίδιο στα πλαίσια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στις βάσεις δεδομένων και εξόρυξη γνώσης.